Transparency International România    
A A A

Servicii de consiliere juridică

Proiectul: „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție”
cod MySMIS 111830 / cod proiect: SIPOCA 377

Anunţ: Curs de limbaj mimico – gestual, nivel iniţiere

  

09/08/2019

Transparency International Romania oferă gratuit un Curs de limbaj mimico – gestual, nivel iniţiere, pentru 50 de specialişti în domeniul dreptului - personal din cadrul administraţiei publice şi sistemul judiciar, fiind vizate în special persoanele care doresc să îşi îmbunătăţească abilităţile de a lucra cu grupurile vulnerabile. Acest curs vine totodată în sprijinul autorităţilor publice centrale şi locale, în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în legea 448/2006. Capitolul IV Accesibilitate din legea menţionată prevede la art.61: „În vederea asigurării accesului persoanelor cu handicap la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, autorităţile publice au obligaţia:(…) f) să asigure interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual şi ai limbajului specific persoanelor cu surdocecitate”. Cursul de limbaj mimico – gestual, nivel iniţiere este organizat în cadrul proiectului &bdquo ...

Invitaţie: Seminar la Sibiu cu tema „Rezolvarea alternativă a litigiilor de natură administrativă”

  

23/07/2019

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept organizează Seminarul cu tema: „Rezolvarea alternativă a litigiilor de natură administrativă”, organizat în cadrul proiectului „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie”, cod proiect: SIPOCA377.   Evenimentul va avea loc la Facultatea de Drept, Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 34, sala 101, pe parcursul a două zile, în perioada 24 - 25 iulie 2019,după următorul program: miercuri, 24 iulie, între orele 16.30 – 20.30 joi, 25 iulie 2019, între orele 16.30 – 20.30.   La Seminar vor participa persoane din cadrul instituțiilor din sistemul judiciar și persoane din instituții ale administrației publice locale și/sau centrale, cu precădere personalul cu atribuții în legătură cu activitatea sistemului judiciar.   Evenimentul face parte din activita ...

Invitaţie: Seminar pe tema contenciosului administrativ, la Bucureşti

  

15/07/2019

  Al doilea seminar pe tema: Rezolvarea alternativă a litigiilor de natură administrativă cu privire la persoanele vulnerabile este programat în perioada 17 - 18 iulie la Facultatea de Drept din cadrul Universității Bucureşti.   Evenimentul va avea loc marţi şi miercuri, între orele 14.00 – 17.00, la sediul Facultăţii de Drept din B-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, sala Constantin Stoicescu.   Timp de două zile, profesioniști din administrația publică centrală și locală vor discuta pe teme precum:   Recursurile administrative – instrumente alternative de soluționare a litigiilor născute din activitatea administrației publice. Partajul de competență în soluționarea litigiilor născute din activitatea administrației publice, realizat între instanțele de contencios administrativ, instanțele de drept comun, jurisdicțiile speciale administrative și instanțele arbitrale.   Seminarul se adresează în special per ...