Transparency International România    
A A A

Servicii de consiliere juridică

Proiectul: „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție”
cod MySMIS 111830 / cod proiect: SIPOCA 377

Prezentarea rezultatelor proiectului SIPOCA377

  

13/03/2020

Proiectul „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie”, cod proiect: SIPOCA377 se încheie la data de 15 martie 2020, cu rezultate peste așteptările estimate inițial. Transparency International Romania a implementat acest proiect în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi și Universitatea din Bucureşti, în perioada 15 iulie 2018 – 15 martie 2020. Obiectivul general al proiectului a urmărit creşterea accesului la justiţie pentru cetăţeni, în special din grupurile vulnerabile, care sunt victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţia publică şi sistemul judiciar, prin crearea şi operaţionalizarea unei reţele de centre de documentare şi asistenţă. Printre rezultatele obțin ...

Ghid privind drepturile cetăţenilor în raporturile cu administraţia publică şi sistemul judiciar

  

12/03/2020

În cadrul proiectului Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție, SIPOCA377 a fost realizat „Ghidul privind drepturile cetăţenilor în raporturile cu administraţia publică şi sistemul judiciar”. Din cuprins: Îmbunătățirea cunoștințelor juridice ale cetățenilor privind procedurile juridice Utilizarea tehnologiilor „judiciare”on-line Nevoile speciale ale grupurilor vulnerabile Accesul la asistență juridică; dreptul la un avocat. Limite legale Plângerea prealabilă obligatorie Jurisdicţii speciale şi proceduri special de contestare Proceduri de contestare în materia asigurărilor sociale Proceduri de contestare în materie fiscal Modalități alternative de soluționare a litigiilor Accesul la instanţele de contencios administrative Proceduri de contestare în cazul unor încălcări ale drepturilor în ...

Studiu comparativ privind accesul la justiţie, la asistenţă şi consiliere juridică, căi alternative de rezolvare a litigiilor, inclusiv a litigiilor administrative în state membre ale Uniunii Europene şi ale Consiliului Europei

  

12/03/2020

Studiul comparativ privind accesul la justiţie, la asistenţă şi consiliere juridică, căi alternative de rezolvare a litigiilor, inclusiv a litigiilor administrative în state membre ale Uniunii Europene şi ale Consiliului Europei a fost elaborat în cadrul proiectului Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție. Din cuprins: Context general privind respectarea drepturilor fundamentale și a accesului la justiție Asistența publică judiciară Alte forme de asistență sau consiliere juridică oferite de stat pentru persoanele vulnerabile Forme de asistență sau consiliere juridică oferite de autoritățile publice locale pentru persoanele vulnerabile Forme de asistență sau consiliere juridică oferite de organizații private pentru persoanele vulnerabile Accesul la justiție și mijloacele alternative de soluționare a conflictelor Principalele căi alternative rezolvare a litigiilor. Ca ...