Transparency International România    
A A A

Servicii de consiliere juridică

Proiectul: „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție”
cod MySMIS 111830 / cod proiect: SIPOCA 377

Resurse

 

 • Ghid privind drepturile cetăţenilor în raporturile cu administraţia publică şi sistemul judiciar - [descarca PDF]
 • Studiu comparativ privind accesul la justiţie, la asistenţă şi consiliere juridică, căi alternative de rezolvare a litigiilor, inclusiv a litigiilor administrative în state membre ale Uniunii Europene şi ale Consiliului Europei - [descarca PDF]
 • Studiu privind rezolvarea alternativă, pe cale administrativă, a litigiilor dintre cetățeni și administrația publică - [descarca PDF]
 • Modele proceduri de asistenta si solutionare administrativa a plangerilor cetatenilor cu privire la abuzuri si nereguli pentru o autoritate din sistemul judiciar - [descarca PDF]
 • Modele proceduri de asistenta si solutionare administrativa a plangerilor cetatenilor cu privire la abuzuri si nereguli pentru o autoritate din administratia publica locala - [descarca PDF]
 • Model de proceduri de asistenta si solutionare administrativa a plangerilor pentru o autoritate publica centrala - [descarca PDF]
 • Afiş general A3 pentru proiectul SIPOCA377 [descarca PDF]
 • Afiş general A3 pentru proiectul SIPOCA377 [descarca PDF]
 • Afiş de promovare a Centrelor de asistenţă juridică pentru cetăţeni_proiect SIPOCA377 [descarca PDF]
 • Broşura de prezentare a Centrelor de asistenţă juridică pentru cetăţeni_proiect SIPOCA377 [descarca PDF]
 • Mapa proiect SIPOCA377 [descarca PDF]
 • Pliant general de prezentare a proiectului SIPOCA377 [descarca PDF]
 • Pliant de prezentare a Centrelor de asistenţă juridică pentru cetăţeni_proiect SIPOCA377 [descarca PDF]
 • Roll-up proiect SIPOCA377 [descarca PDF]
 • Model USB card_proiect SIPOCA377 [descarca PDF]
 • Model pix personalizat_proiect SIPOCA377 [descarca PDF]