Transparency International România    
A A A

Servicii de consiliere juridică

Proiectul: „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție”
cod MySMIS 111830 / cod proiect: SIPOCA 377

Sesiuni de informare în judeţul Sibiu

  

15/11/2019

Caravana de informare desfăşurată în mediul rural a ajuns în perioada 15 – 16 octombrie 2019 în judeţul Sibiu. Echipa de experţi din cadrul proiectului SIPOCA377 s-au întâlnit cu oameni din cinci comune, însemnând: Poiana Sibiului, Roşia, Şura Mică, Şura Mare, Turnu Roşu. Aceştia au prezentat informaţii despre proiect, cu accent pe centrele de asistenţă juridică disponibile pentru cetăţenii care sunt victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţia publică şi sistemul judiciar.   Prin prezenţa în teritoriu, proiectul și-a propus să contribuie la creşterea gradului de conștientizare a asistenţei disponibile pentru cetăţeni, în special persoane aparținând grupurilor vulnerabile şi care pot fi victime ale unor nereguli sau abuzuri, în relaţia cu administrația publică şi în relaţia cu sistemul de justiţie.   Caravana în mediul rural este parte din proiectul „Servicii de consilie ...

Caravana de informare a cetăţenilor din mediul rural

  

14/11/2019

Transparency International Romania a organizat Caravana de informare a cetăţenilor cu privire la servicii de consiliere juridică oferite în cadrul proiectului SIPOCA377, cu sprijinul partenerilor de proiect.   Caravana a ajuns în 30 de comune din şase judeţe: Timiş, Sibiu, Iaşi, Cluj, Ilfov şi Dolj.   Printre localităţile incluse în caravană s-au numărat: Cărpiniș, Fibiș, Izvin, Herneacova şi Stanciova (jud. Timiş); Roșia, Șura Mică, Poiana Sibiului, Șura Mare şi Turnu Roșu (jud.Sibiu); Todirești, Ciohărani, Alexandru Ioan Cuza, Rediu şi Bivolari (jud.Iaşi); Mârșani, Daneți, Amărăștii de Sus, Ghindeni şi Cârcea (jud.Dolj).   La acest tip de sesiuni, echipa din cadrul proiectului a discutat cu cetăţeni din mediul rural, în special din grupuri vulnerabile, dar şi cu reprezentanţi ai administraţiei publice locale pe teme precum: Centrele de documentare şi asistenţă deschise prin proiectul SIPOCA377; exemple concrete de s ...

Spot radio

  

13/11/2019

Spot radio despre centrele de asistenta
Proiectul: „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție”
cod MySMIS 111830 / cod proiect: SIPOCA 377

 

Anunţ: Curs de limbaj mimico–gestual organizat la Bucureşti

  

15/10/2019

În perioada 16 – 23 octombrie 2019 se desfăşoară la Bucureşti un curs de limbaj mimico – gestual nivel iniţiere, în cadrul proiectului SIPOCA377. Transparency International Romania oferă gratuit acest curs pentru 50 de specialişti în domeniul dreptului, personal din cadrul administraţiei publice şi sistemul judiciar, fiind vizate în special persoanele care doresc să îşi îmbunătăţească abilităţile de a lucra cu grupurile vulnerabile. Sesiunea vine totodată în sprijinul autorităţilor publice centrale şi locale, în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în legea 448/2006. Capitolul IV Accesibilitate din legea menţionată prevede la art.61: „În vederea asigurării accesului persoanelor cu handicap la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, autorităţile publice au obligaţia:(…) f) să asigure interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual şi ai limbajului specific persoanelor cu surdoce ...

Seminar cu tema „Rezolvarea alternativă a litigiilor de natură administrativă”, la Sibiu

  

30/09/2019

    Seminar cu tema „Rezolvarea alternativă a litigiilor de natură administrativă”, la Sibiu     Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept a organizat , în perioada 24 - 25 iulie 2019, seminarul cu tema: „Rezolvarea alternativă a litigiilor de natură administrativă”, în cadrul proiectului SIPOCA377.   Pe parcursul celor două zile au prezentat şi dezbătute aspecte teoretice și practice incidente în materia soluţionării conflictelor administrative, au fost parcurse procedurile propuse şi identificate soluţii posibile. De asemenea, s-a pus accentul pe identificarea unor modalităţi concrete de soluţionare alternativă a conflictelor reglementate în diferite domenii care implică autorităţi ale administraţiei publice sau sistemul judiciar. Seminarul a cuprins şi un modul în cadrul căruia au fost prezentate studii de caz, speţe pe marginea cărora participanţii au fost înc ...

Seminar pe tema recursurilor administrative, la UBB Cluj Napoca

  

20/09/2019

Seminar pe tema recursurilor administrative, la UBB Cluj Napoca Peste 20 de persoane au participat, în perioada 12-13 septembrie 2019, la seminarul organizat de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, parte din proiectul SIPOCA377. Seminarul cu titlul „Recursurile administrative – instrumente alternative de soluţionare a litigiilor provenite din activitatea administraţiei publice” a avut pe agenda de lucru teme precum: Recursurile administrative. Plângerea prealabilă. Jurisdicțiile administrative speciale. Alte mijloace alternative extrajudiciare de reglare a conflictelor. Proceduri de contestare în materie fiscală. Contestația fiscală. Dosarul administrativ în materie fiscală. Suspendarea executării actului administrativ-fiscal. Contestarea măsurilor asiguratorii. Contestarea procesului-verbal de constatare și sancționare a unei contravenții fiscale. Evenimentul a fost foarte b ...

Seminar pe tema contenciosului administrativ, la Iaşi

  

16/09/2019

Seminar pe tema contenciosului administrativ, la Iaşi   Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a organizat, în perioada 10 - 11 septembrie 2019, un seminar pe tema contenciosului administrativ, în cadrul proiectului SIPOCA377.   Timp de două zile, peste 30 de profesioniști din administrația publică centrală și locală au dezbătut împreună cu profesori universitari din cadrul Universităţii teme precum:   Controlul cetățenilor asupra activității administrației publice - forme, conținut și consecințe juridice; Recursul administrativ - instrument alternativ de soluționare a litigiilor generate de activitatea administrației publice.   Seminarul a fost interactiv, astfel că dezbaterile s-au concretizat într-un schimb de idei și de experiențe relevante prin necesitatea soluționării pe cale amiabilă a litigiilor apărute între administrația publică și cetățeni. Subiectele care ...

Anunţ: Curs de limbaj mimico–gestual organizat la Cluj-Napoca

  

11/09/2019

                                    Cea de-a doua sesiune  a cursului de limbaj mimico – gestual va fi organizată la Cluj-Napoca, în perioada 23 septembrie – 24 octombrie 2019. Persoanele interesate pot trimite documentele necesare înscrierii până la data de 20 septembrie 2019, pe e-mail: office@transparency.org.ro . Reaminitim că prima sesiune se desfăşoară la Bucureşti în perioada 17 septembrie – 18 octombrie 2019. Pentru sesiunea de la Bucureşti, înscrierile s-au încheiat. Transparency International Romania oferă gratuit un Curs de limbaj mimico – gestual, nivel iniţiere, pentru 50 de specialişti în domeniul dreptului, personal din cadrul administraţiei publice şi sistemul judiciar, fiind vizate în special persoanele care doresc să îşi îmbunătăţească abilităţile de a lucra cu grupurile ...

Invitaţie: Seminar organizat de UBB Cluj Napoca

  

09/09/2019

În perioada 12-13 septembrie 2019, Facultatea de Drept UBB Cluj-Napoca organizează seminarul cu titlul : „Recursurile administrative – instrumente alternative de soluţionare a litigiilor provenite din activitatea administraţiei publice”. Evenimentul se va desfăşura pe parcursul a două zile, la sediul Facultăţii de Drept, după următorul program: Joi, 12 septembrie, între orele 13.30 – 20.00, sala 113. Vineri, 13 septembrie, între orele 13.30 – 20.00, sala 105. Tematica seminarului : Recursurile administrative. Plângerea prealabilă. Jurisdicțiile administrative speciale. Alte mijloace alternative extrajudiciare de reglare a conflictelor. Proceduri de contestare în materie fiscală. Contestația fiscală. Dosarul administrativ în materie fiscală. Suspendarea executării actului administrativ-fiscal. Contestarea măsurilor asiguratorii. Contestarea procesului-verbal de constatare și sancționare a unei contrav ...

Invitaţie: Seminar pe tema contenciosului administrativ, la Iaşi

  

09/09/2019

           In perioada 10 - 11 septembrie 2019, Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași găzduieşte un seminar pe tema contenciosului administrativ, organizat în cadrul proiectului SIPOCA377. Evenimentul va avea loc în Sala Vespasian Pella, corp A, etaj III.Timp de două zile, profesioniști din administrația publică centrală și locală vor dezbate teme precum: Controlul cetățenilor asupra activității administrației publice - forme, conținut și consecințe juridice Recursul administrativ - instrument alternativ de soluționare a litigiilor generate de activitatea administrației publice. Seminarul se adresează în special personalului din cadrul instituțiilor din sistemul judiciar și personalului din instituții ale administrației publice locale și/sau centrale, cu precădere personalul cu atribuții în legătură cu activitatea sistemului judiciar. Evenimen ...