Transparency International România    
A A A

Servicii de consiliere juridică

Proiectul: „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție”
cod MySMIS 111830 / cod proiect: SIPOCA 377

Anunţ: Următorul curs de formare profesională va fi la Iaşi

  

05/06/2019

În perioada 12 – 16 iunie 2019 este programată la Iaşi o nouă sesiune de formare profesională cu titlul „Aspecte teoretice şi practice privind justiţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Particularităţi ale grupurilor vulnerabile”. Sesiunea de la Iaşi se va desfăşura la sediul Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Cursul este organizat de Transparency International Romania în cadrul proiectului SIPOCA 377, cu sprijinul partenerilor de proiect. Pe parcursul celor cinci zile de curs vor fi abordate teme precum: Accesul la justiţie - principiu constituţional fundamental Caracterul universal al drepturilor omului - evoluţie istorică şi constituţională Cadrul normativ internaţional, european şi naţional de protecţie juridică a grupurilor vulnerabile, mecanisme de protecţie Proceduri şi căi de atac interne şi internaţionale în justiţia protecţiei drepturilor omului Justiţia - instrumen ...

Sesiune de formare profesională: 15 – 19 mai, Craiova

  

20/05/2019

Transparency International Romania a organizat în perioada 15 – 19 mai, la Craiova, a doua sesiune de formare profesională cu titlul „Aspecte teoretice şi practice privind justiţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Particularităţi ale grupurilor vulnerabile.

Sesiunea a fost găzduită de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Craiova, cu sprijinul echipei partenerului de proiect.

Transparency International Romania a organizat în perioada 15 – 19 mai, la Craiova, a doua sesiune de formare profesională cu titlul „Aspecte teoretice şi practice privind justiţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Particularităţi ale grupurilor vulnerabile”. Sesiunea a fost găzduită de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Craiova, cu sprijinul echipei partenerului de proiect. Cei 28 de participanţi prezenţi la sesiunea de formare, însemnând consilieri juridici, avocaţi, executori judecătoreşti şi-au putut îmbunătăţi cunoştinţele cu privire la teme precum: Accesul la justiţie; Caracterul universal al drepturilor omului - evoluţie istorică şi constituţională; Cadrul normativ internaţional, european şi naţional de protecţie juridică a grupurilor vulnerabile, mecanisme de protecţie; Proceduri şi căi de atac interne şi internaţionale în justiţia protecţiei drepturilor omului; Jurisprudenţă CEDO. Cursul este elaborat &ic ...

Atelier de lucru de la Sibiu - proiect SIPOCA377

  

17/05/2019

  Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu prin Facultatea de Drept a organizat vineri, 17 mai 2019, Atelierul de lucru cu tema: Identificarea celor mai frecvente abuzuri și/sau nereguli din administrația publică și din sistemul de justiție a căror victime sunt cetățenii și care se pot rezolva prin asistență și acțiuni administrative (înainte de a se apela la justiție). La eveniment au participat 36 de persoane din cadrul instituțiilor din sistemul judiciar și persoane din instituții ale administrației publice locale și/sau centrale, cu precădere personalul cu atribuții în legătură cu activitatea sistemului judiciar. În cadrul dezbaterilor, au fost ridicate şi supuse discuţiei următoarele aspecte: Existenţa anumitor carenţe legislative care determină săvârşirea unor abuzuri de drept din partea autorităţilor administraţiei publice; Caracterul interpretariv/subiectiv al unor texte de lege care permit aplicarea neunitară a normelor; ...

Invitatie atelier de lucru organizat de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu - proiect SIPOCA377

  

16/05/2019

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu prin Facultatea de Drept vă invită la Atelierul de lucru cu tema: Identificarea celor mai frecvente abuzuri și/sau nereguli din administrația publică și din sistemul de justiție a căror victime sunt cetățenii și care se pot rezolva prin asistență și acțiuni administrative (înainte de a se apela la justiție), organizat în cadrul proiectului „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie”, cod MySMIS: 111830 / cod proiect: SIPOCA377.

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu prin Facultatea de Drept vă invită la Atelierul de lucru cu tema: Identificarea celor mai frecvente abuzuri și/sau nereguli din administrația publică și din sistemul de justiție a căror victime sunt cetățenii și care se pot rezolva prin asistență și acțiuni administrative (înainte de a se apela la justiție), organizat în cadrul proiectului „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie”, cod MySMIS: 111830 / cod proiect: SIPOCA377. Evenimentul va avea loc vineri, 17 mai 2019, începând cu ora 16.30, la Facultatea de Drept, Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 34, sala 101. La Atelierul de lucru vor participa persoane din cadrul instituțiilor din sistemul judiciar și persoane din instituții ale administrației publice locale și/sau centrale, cu precădere personalul cu atribuții în legătură cu activitatea sistemului judiciar. Evenimentul face ...

Atelier de lucru la Timișoara, proiect SIPOCA377

  

15/05/2019

Universitatea de Vest din Timișoara a organizat miercuri, 15 mai 2019, atelierul de lucru cu tema „Cele mai frecvente abuzuri și/sau nereguli din administrația publică și sistemul de justiție ale căror victime sunt cetățenii și care se pot rezolva prin asistență și acțiuni administrative (înainte de a se apela la justiție)”. La eveniment au participat reputaţi profesionişti în domeniul dreptului, precum şi reprezentanţi ai instituţiilor administrației publice locale si/sau centrale, cu precădere personal cu atribuții/în legatură cu activitatea sistemului judiciar. Printre aceştia s-au numărat jurişti, consilieri juridici, avocaţi, profesori universitari. În deschidere a fost realizată o scurtă prezentare a proiectului, a obiectivelor urmărite, activităţi derulate şi rezultate estimate. D-na conf.univ.dr. Elena Mihaela Fodor, Cercetător drept public din partea Transparency International Romania, a prezentat stadiul activităţii 7 care presupune dezvo ...

Invitaţie la atelierul de lucru organizat de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timișoara, proiect SIPOCA377

  

13/05/2019

Universitatea de Vest din Timișoara vă invită miercuri, 15 mai 2019, la atelierul de lucru cu tema Cele mai frecvente abuzuri și/sau nereguli din administrația publică și sistemul de justiție ale căror victime sunt cetățenii și care se pot rezolva prin asistență și acțiuni administrative (înainte de a se apela la justiție)”.

Universitatea de Vest din Timișoara vă invită miercuri, 15 mai 2019, la atelierul de lucru cu tema „Cele mai frecvente abuzuri și/sau nereguli din administrația publică și sistemul de justiție ale căror victime sunt cetățenii și care se pot rezolva prin asistență și acțiuni administrative (înainte de a se apela la justiție)”. Evenimentul va avea loc la sediul Facultăţii de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 9A, Sala de Conferințe, începând cu ora 12.00. La atelierul de lucru de la Timişoara vor participa reputaţi profesionişti în domeniul dreptului, precum şi reprezentanţi ai instituţiilor administrației publice locale si/sau centrale, cu precădere personal cu atribuții/în legatură cu activitatea sistemului judiciar. Evenimentul face parte dintr-o serie de consultări realizate în cadrul subactivităţii 7.3., proiectul „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sa ...

Atelier de lucru la Bucureşti, proiect SIPOCA377

  

24/04/2019

    Facultatea de Drept a Universității din București a organizat miercuri, 24 aprilie 2019, un atelier de lucru cu scopul de a identifica cele mai frecvente nereguli/abuzuri ale autorităților publice cu privire la persoanele vulnerabile, procedurile administrative care pot fi utilizate pentru soluționarea respectivelor nereguli/abuzuri, precum și bunele practici administrative în raport cu persoanele vulnerabile. La eveniment au participat 23 de persoane, printre aceştia numărându-se consilieri juridici, notari, avocaţi, conferenţiari universitari În cadrul dezbaterilor, participanții au arătat că în situații de abuz una dintre problemele principale este cauzată de atitudinea organelor administrative cu privire la victimă. În plus, a fost subliniat faptul că este necesară existența unui ghid de bune practici care să evite paradigma culpabilizării victimei. O recomandare generală a fost aceea că este esențială informarea cetățenilor cu pri ...

Invitaţie la atelierul de lucru organizat de Facultatea de Drept a Universității din București, proiect SIPOCA377

  

22/04/2019

Facultatea de Drept a Universității din București vă invită să participați la un atelier de lucru cu scopul de a identifica cele mai frecvente nereguli/abuzuri ale autorităților publice cu privire la persoanele vulnerabile, procedurile administrative care pot fi utilizate pentru soluționarea respectivelor nereguli/abuzuri, precum și bunele practici administrative în raport cu persoanele vulnerabile.

Facultatea de Drept a Universității din București vă invită să participați la un atelier de lucru cu scopul de a identifica cele mai frecvente nereguli/abuzuri ale autorităților publice cu privire la persoanele vulnerabile, procedurile administrative care pot fi utilizate pentru soluționarea respectivelor nereguli/abuzuri, precum și bunele practici administrative în raport cu persoanele vulnerabile. Evenimentul va avea loc miercuri, 24 aprilie 2019, începând cu ora 14.00, în sala Constantin Stoicescu a Facultății de Drept, Universitatea din București. Atelierul de lucru de miercuri face parte dintr-o serie de consultări realizate în cadrul proiectului „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție”, cod MySMIS: 111830 / cod proiect: SIPOCA377”, în vederea identificării celor mai eficiente și eficace moduri de asistență juridică pentru persoanele din grupurile vulnerabil ...

Sesiune de formare profesională: 13 – 17 aprilie, Sibiu

  

19/04/2019

Transparency International Romania a organizat în perioada 13 – 17 aprilie, la Sibiu, prima sesiune de formare profesională cu titlul „Aspecte teoretice şi practice privind justiţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Particularităţi ale grupurilor vulnerabile.

Sesiunea s-a derulat la sediul Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, cu sprijinul echipei partenerului de proiect.

Transparency International Romania a organizat în perioada 13 – 17 aprilie, la Sibiu, prima sesiune de formare profesională cu titlul „Aspecte teoretice şi practice privind justiţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Particularităţi ale grupurilor vulnerabile”. Sesiunea s-a derulat la sediul Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, cu sprijinul echipei partenerului de proiect. Printre cei 29 de participanţi s-au numărat judecători, consilieri de probaţiune din Direcţia Naţională de Probaţiune, consilieri juridici din instituţii publice. Aceştia au avut ocazia de a-şi îmbunătăţi cunoştinţele cu privire la următoarele teme: Accesul la justiţie - principiu constituţional fundamental Caracterul universal al drepturilor omului - evoluţie istorică şi constituţională Cadrul normativ internaţional, european şi naţional de protecţie juridică a grupurilor vulnerabile, mecanisme de protecţie Pro ...

Atelier de lucru la Iaşi, proiect SIPOCA377

  

12/04/2019

Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a organizat vineri, 12 aprilie 2019, atelierul de lucru cu tema „Asistenţă şi acţiuni administrative în soluţionarea sesizărilor privind activitatea autorităţilor publice locale”. Pe agenda evenimentului s-au aflat următoarele teme: Identificarea celor mai frecvente probleme din administrația publică şi sistemul de justiție în relaţia cu cetățenii care se pot rezolva prin asistență şi acțiuni administrative (înainte de a se apela la justiție). Comunicarea cu profesioniștii din domeniul dreptului în vederea promovării a trei proceduri model de asistență și soluționare alternativă pe cale administrativă a plângerilor/sesizărilor cetățenilor. Prezentarea adaptată a egalității de șanse și a dezvoltării durabile în contextual asistenței juridice disponibile pentru cetățeni În cadrul dezbaterilor, participanţii au semnalat limite ale cadrul ...