Transparency International România    
A A A

Servicii de consiliere juridică

Proiectul: „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție”
cod MySMIS 111830 / cod proiect: SIPOCA 377

Anunţ: Încep cursurile de formare profesională

  

10/04/2019

Transparency International Romania organizează în următoarele luni patru sesiuni de formare profesională cu titlul „Aspecte teoretice şi practice privind justiţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Particularităţi ale grupurilor vulnerabile.

Cursul propune o abordare integrată a dreptului fundamental, accesul la justiţie din perspectiva normelor internaţionale şi europene, a normelor dreptului constituţional, a legislaţiei subsecvente în domeniul drepturilor omului, a jurisprudenţei CEDO precum şi a Curţii Constituţionale, cu predilecţie în cazul grupurilor vulnerabile.

Transparency International Romania organizează în următoarele luni patru sesiuni de formare profesională cu titlul „Aspecte teoretice şi practice privind justiţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Particularităţi ale grupurilor vulnerabile.

Cursul propune o abordare integrată a dreptului fundamental, accesul la justiţie din perspectiva normelor internaţionale şi europene, a normelor dreptului constituţional, a legislaţiei subsecvente în domeniul drepturilor omului, a jurisprudenţei CEDO precum şi a Curţii Constituţionale, cu predilecţie în cazul grupurilor vulnerabile.

Tematica

  • Accesul la justiţie - principiu constituţional fundamental

  • Caracterul universal al drepturilor omului - evoluţie istorică şi constituţională

  • Cadrul normativ internaţional, european şi naţional de protecţie juridică a grupurilor vulnerabile, mecanisme de protecţie

  • Proceduri şi căi de atac interne şi internaţionale în justiţia protecţiei drepturilor omului

  • Justiţia - instrument de aplicare a dreptului versus mediator între stat şi societate

  • Jurisprudenţă CEDO

Fiecare sesiune include module dedicate privind egalitatea de şanse şi dezvoltarea durabilă, în contextul exercitării drepturilor cetăţeanului în raport cu administraţia publică şi sistemul judiciar.

Prin acest curs de formare profesională/perfecţionare se are în vedere dezvoltarea unor competenţe transversale de lucru cu grupuri vulnerabile în contextul foarte specific al asistenţei si consilierii juridice.

Durata cursului este de 5 zile

În ultima zi de curs este programată testarea participanţilor, pe baza unei metodologii a Transparency Internaţional Romania, în baza căreia sunt acordate certificate de participare.

Perioada şi locul de desfăşurare

Perioada

Oraş

Locaţia de desfăşurare a evenimentului

13 – 17 aprilie 2019

SIBIU

Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu

15 – 19 mai 2019

CRAIOVA

Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Craiova

12 – 16 iunie 2019

IAŞI

Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

13 – 17 iulie

TIMIŞOARA

Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest Timişoara 

Participarea este gratuită

Cursul este oferit gratuit persoanelor care desfăşoară sau sunt autorizate să desfăşoare o activitate juridică, personalului din sistemul judiciar şi administraţie, în special persoanelor care doresc să îşi îmbunătăţească cunoştinţele cu privire la justiţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale, particularităţi ale grupurilor vulnerabile.

Proiectul „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie”, cod proiect: SIPOCA 377 este implementat de Transparency International Romania în parteneriat cu: Universitatea de Vest Timişoara, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea „Babeş Bolyai”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea din Bucureşti, în perioada iulie 2018 – noiembrie 2019.

Cursul cu titlul „Aspecte teoretice şi practice privind justiţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Particularităţi ale grupurilor vulnerabile este organizat şi derulat în cadrul activităţii 4: Formarea a 150 de profesionişti din toată ţara, care acordă consiliere şi asistenţă juridică cetăţenilor, pentru a lucra cu grupurile cele mai vulnerabile, inclusiv formarea personalului din centrele de documentare şi asistenţă pentru cetăţeni înfiinţate în cadrul proiectului.

Proiectul SIPOCA 377 este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020!