Transparency International România    
A A A

Servicii de consiliere juridică

Proiectul: „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție”
cod MySMIS 111830 / cod proiect: SIPOCA 377

Curs de formare profesională: 12 – 16 iunie 2019, Iaşi

  

17/06/2019

Transparency International Romania a organizat în perioada 12 – 16 iunie 2019, la Iaşi, a treia sesiune de formare profesională cu titlul „Aspecte teoretice şi practice privind justiţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Particularităţi ale grupurilor vulnerabile”.

 

Sesiunea a fost găzduită de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu sprijinul echipei partenerului de proiect.

 

Timp de cinci zile, cei 30 de participanţi au dezbătut teme precum: Accesul la justiţie; Caracterul universal al drepturilor omului - evoluţie istorică şi constituţională; Cadrul normativ internaţional, european şi naţional de protecţie juridică a grupurilor vulnerabile, mecanisme de protecţie; Proceduri şi căi de atac interne şi internaţionale în justiţia protecţiei drepturilor omului; Jurisprudenţă CEDO.

 

La sesiunea de formare de la Iaşi au participat consilieri juridici din direcţii judeţene, din primării de oraşe şi comune, din direcţii regionale, precum şi avocaţi din Baroul Iaşi.

 

Cursul este elaborat şi derulat în cadrul proiectului SIPOCA377 şi propune o abordare integrată a dreptului fundamental, accesul la justiţie din perspectiva normelor internaţionale şi europene, a normelor dreptului constituţional, a legislaţiei subsecvente în domeniul drepturilor omului, a jurisprudenţei CEDO precum şi a Curţii Constituţionale, cu predilecţie în cazul grupurilor vulnerabile.

 

Fiecare sesiune include module dedicate privind egalitatea de şanse şi dezvoltarea durabilă, în contextul exercitării drepturilor cetăţeanului în raport cu administraţia publică şi sistemul judiciar.

 

Proiectul „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie”, cod proiect: SIPOCA377 este implementat de Transparency International Romania în parteneriat cu: Universitatea de Vest Timişoara, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea „Babeş Bolyai”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea din Bucureşti, în perioada iulie 2018 – noiembrie 2019.

 

Cursul cu titlul „Aspecte teoretice şi practice privind justiţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Particularităţi ale grupurilor vulnerabile este organizat şi derulat în cadrul activităţii 4: Formarea a 150 de profesionişti din toată ţara, care acordă consiliere şi asistenţă juridică cetăţenilor, pentru a lucra cu grupurile cele mai vulnerabile, inclusiv formarea personalului din centrele de documentare şi asistenţă pentru cetăţeni înfiinţate în cadrul proiectului.

 

Cursul este oferit gratuit persoanelor care desfăşoară sau sunt autorizate să desfăşoare o activitate juridică, personalului din sistemul judiciar şi administraţie, în special persoanelor care doresc să îşi îmbunătăţească cunoştinţele cu privire la justiţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale, particularităţi ale grupurilor vulnerabile.

 

Proiectul SIPOCA 377 este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020!