Transparency International România    
A A A

Servicii de consiliere juridică

Proiectul: „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție”
cod MySMIS 111830 / cod proiect: SIPOCA 377

Anunţ: Încep seminariile pe tema contenciosului administrativ, proiect SIPOCA377

  

11/07/2019

Primul seminar cu privire la rezolvarea alternativă a litigiilor de natură administrativă va fi organizat de Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, săptămâna viitoare.

Timp de două zile –16 iulie și 17 iulie 2019 - profesioniști din administrația publică centrală și locală sunt aşteptaţi să discute pe teme precum:

 

    • Recursurile administrative – instrumente alternative de soluționare a litigiilor născute din activitatea administrației publice.
    • Partajul de competență în soluționarea litigiilor născute din activitatea administrației publice, realizat între instanțele de contencios administrativ, instanțele de drept comun, jurisdicțiile speciale administrative și instanțele arbitrale

 

Seminarul se adresează în special personalului din cadrul instituțiilor din sistemul judiciar și personalului din instituții ale administrației publice locale și/sau centrale, cu precădere personalul cu atribuții în legătură cu activitatea sistemului judiciar.

 

Pentru informaţii suplimentare despre seminarul de la Timişoara, vă rugăm să contactaţi: Lect.dr. Violeta Stratan (Asistent de proiect partener UVT), e-mail: violeta.stratan@e-uvt.ro .

 

În următoarele luni, partenerii de proiect vor organiza alte cinci evenimente similare la Sibiu, Craiova, Cluj-Napoca, Iaşi şi Bucureşti.

În cadrul seminariilor vor fi de asemenea discutate cele mai relevante informaţii cuprinse în Ghidul elaborat în cadrul proiectului SIPOCA377, privind drepturile cetăţenilor în raporturile cu administraţia publică şi sistemul judiciar, cu atenţie deosebită asupra celor mai frecvente situaţii de abuz şi/sau nereguli şi procedurile administrative, modele elaborate în vederea rezolvării alternative a unor conflicte care pot rezulta în litigii de contencios administrativ.

 

Proiectul „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie” este implementat de Transparency International Romania în parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi și Universitatea din Bucureşti, în perioada iulie 2018 – noiembrie 2019. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.