Transparency International România    
A A A

Servicii de consiliere juridică

Proiectul: „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție”
cod MySMIS 111830 / cod proiect: SIPOCA 377

Invitaţie: Seminar pe tema contenciosului administrativ, la Bucureşti

  

15/07/2019

 

Al doilea seminar pe tema: Rezolvarea alternativă a litigiilor de natură administrativă cu privire la persoanele vulnerabile este programat în perioada 17 - 18 iulie la Facultatea de Drept din cadrul Universității Bucureşti.

 

Evenimentul va avea loc marţi şi miercuri, între orele 14.00 – 17.00, la sediul Facultăţii de Drept din B-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, sala Constantin Stoicescu.

 

Timp de două zile, profesioniști din administrația publică centrală și locală vor discuta pe teme precum:

 

  • Recursurile administrative – instrumente alternative de soluționare a litigiilor născute din activitatea administrației publice.
  • Partajul de competență în soluționarea litigiilor născute din activitatea administrației publice, realizat între instanțele de contencios administrativ, instanțele de drept comun, jurisdicțiile speciale administrative și instanțele arbitrale.

 

Seminarul se adresează în special personalului din cadrul instituțiilor din sistemul judiciar și personalului din instituții ale administrației publice locale și/sau centrale, cu precădere personalul cu atribuții în legătură cu activitatea sistemului judiciar.

 

Participarea este gratuită, participanţii urmând a primi diplome care vor atesta prezenţa la eveniment.

 

Pentru înscrierea la seminarul de la Bucureşti, vă rugăm să trimiteţi e-mail la adresa: cadjc@drept.unibuc.ro , până la data: 16.07.2019, cu indicarea zilei / zilelor în care doriţi să participaţi.

 

Proiectul „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie” este implementat de Transparency International Romania în parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi și Universitatea din Bucureşti, în perioada iulie 2018 – noiembrie 2019. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.