Transparency International România    
A A A

Servicii de consiliere juridică

Proiectul: „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție”
cod MySMIS 111830 / cod proiect: SIPOCA 377

Anunţ: Curs de limbaj mimico – gestual, nivel iniţiere

  

09/08/2019

Transparency International Romania oferă gratuit un Curs de limbaj mimico – gestual, nivel iniţiere, pentru 50 de specialişti în domeniul dreptului - personal din cadrul administraţiei publice şi sistemul judiciar, fiind vizate în special persoanele care doresc să îşi îmbunătăţească abilităţile de a lucra cu grupurile vulnerabile.

Acest curs vine totodată în sprijinul autorităţilor publice centrale şi locale, în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în legea 448/2006. Capitolul IV Accesibilitate din legea menţionată prevede la art.61: „În vederea asigurării accesului persoanelor cu handicap la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, autorităţile publice au obligaţia:(…) f) să asigure interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual şi ai limbajului specific persoanelor cu surdocecitate.

Cursul de limbaj mimico – gestual, nivel iniţiere este organizat în cadrul proiectului „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie”, cod MySMIS: 111830 / cod proiect: SIPOCA377.

Tematica

Tematica de curs include istoria surzilor, cultura persoanelor cu deficienţe auditive, planificarea si organizarea activităţilor, elemente de psihopedagogia deficienţelor de auz, legislaţie, codul etic al interpreţilor, limbajul dactil, limbajul mimico-gestual, gramatica limbajului mimico-gestual.

Prin acest curs de iniţiere în utilizarea limbajului mimico-gestual se are în vedere dezvoltarea unor competenţe transversale de lucru cu grupuri vulnerabile, în contextul foarte specific al asistenţei şi consilierii juridice.

Formatorul şi durata cursului

Sesiunile de formare vor fi susţinute de formatori acreditaţi din cadrul Asociației Naționale a Interpreților Autorizați în Limbaj Mimico-Gestual.

Durata cursului este de 60 ore (10 ore teorie, 50 ore practica), împărţite pe parcursul a trei săptămâni, perioadă în care sunt îmbinate tehnicile de interpretariat cu formarea de abilităţi în domeniul limbajului mimico-gestual.

Perioada şi locul de desfăşurare

 

Perioada

Oraş

 

Sesiunea de curs nr.1

10 – 13 septembrie 2019

 

SIBIU

 

24 – 27 septembrie 2019

10 – 11 octombrie 2019

 

Sesiunea de curs nr.2

17 – 20 septembrie 2019

 

BUCUREŞTI

01 – 04 octombrie 2019

17 – 18 octombrie 2019Certificarea

La finalul celor 10 zile de formare, va avea loc o evaluare a cursanţilor, în vederea emiterii de certificate recunoscute pentru ocupaţia de interpret limbaj mimico-gestual nivel iniţiere (cod COR 235202).

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să contactaţi Transparency International Romania la tel: 0316.606. 000 sau e-mail: office@transparency.org.ro. 

Proiectul „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie” este implementat de Transparency International Romania în parteneriat cu: Universitatea de Vest Timişoara, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea „Babeş Bolyai”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea din Bucureşti, în perioada iulie 2018 – noiembrie 2019.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020!