Transparency International România    
A A A

Servicii de consiliere juridică

Proiectul: „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție”
cod MySMIS 111830 / cod proiect: SIPOCA 377

Seminar pe tema recursurilor administrative, la UBB Cluj Napoca

  

20/09/2019

Seminar pe tema recursurilor administrative, la UBB Cluj Napoca

Peste 20 de persoane au participat, în perioada 12-13 septembrie 2019, la seminarul organizat de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, parte din proiectul SIPOCA377.

Seminarul cu titlul „Recursurile administrative – instrumente alternative de soluţionare a litigiilor provenite din activitatea administraţiei publice” a avut pe agenda de lucru teme precum:

  • Recursurile administrative. Plângerea prealabilă. Jurisdicțiile administrative speciale. Alte mijloace alternative extrajudiciare de reglare a conflictelor.

  • Proceduri de contestare în materie fiscală. Contestația fiscală. Dosarul administrativ în materie fiscală. Suspendarea executării actului administrativ-fiscal. Contestarea măsurilor asiguratorii. Contestarea procesului-verbal de constatare și sancționare a unei contravenții fiscale.

Evenimentul a fost foarte bine primit de către participanţi, aceştia remarcând faptul că în cadrul dezbaterilor au fost clarificate situaţiile administrative întâlnite între cetăţeni şi funcţionarii publici, prin expunerea de situaţii practice şi propunerea de soluţii. De asemenea, au fost apreciate expunerea tematică concludentă, speţele dezbătute, trimiterile sa aplicaţii practice.

Principalele concluzii rezultate în urma celor două zile de seminar

Eficientizarea recursurilor administrative reprezintă o preocupare majoră a tuturor profesioniştilor implicaţi în proiectul SIPOCA377. În cadrul discuţiilor au fost evocate probleme care ţin de eficienţa plângerii prealabile, de atitudinea şi poziţia organelor administrative în raport cu recursurile administrative cu care sunt interpelate, de poziţia particularului în raportul cu autorităţile publice. De asemenea, au fost expuse provocări care ţin de abuzurile întâlnite care sunt puse în principiu pe seama inexistenţei unei sancţiuni legale în ceea ce priveşte tratarea superficială a recursurilor administrative în general şi a plângerii prealabile în special. S-a remarcat faptul că utilitatea plângerii prealabile este discutabilă în contextul în care, în general, autorităţile publice nu receptează procedura prealabilă ca o alternativă veritabilă de soluţionare a litigiilor ivite în activitatea acestora.

Din perspectiva procedurii administrativ-fiscale dezbaterile au vizat: contestaţia fiscală cu exigenţele sale legale, posibilităţile de contestare administrativă şi judiciară în materie, condiţiile suspendării executării actului administrativ-fiscal s.a.

Totodată, s-a remarcat faptul că procentul de soluţionare favorabilă a contestaţiilor fiscale formulate de către contribuabili este extrem de scăzut, ceea ce confirmă lipsa de flexibilitate a direcţiilor de soluţionare a contestaţiilor din cadrul organelor fiscale. Dincolo de cazuistica vastă furnizată, reunind 17 speţe, din dezbateri au reieşit şi alte situaţii practice întâlnite de participanţii la seminar, care şi-au dovedit utilitatea şi actualitatea şi au vizat nelimitativ: practica administrativă neunitară, lipsa unor soluţii unitare în cadrul aceluiaşi organ administrativ, probleme legate de atragerea răspunderii contravenţionale şi executarea unor sancţiuni contravenţionale s.a.Proiectul „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie”, SIPOCA 377, este implementat de Transparency International Romania în parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi și Universitatea din Bucureşti, în perioada iulie 2018 – noiembrie 2019.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.