Transparency International România    
A A A

Servicii de consiliere juridică

Proiectul: „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție”
cod MySMIS 111830 / cod proiect: SIPOCA 377

Seminar pe tema contenciosului administrativ, la Iaşi

  

16/09/2019

Seminar pe tema contenciosului administrativ, la Iaşi

 

Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a organizat, în perioada 10 - 11 septembrie 2019, un seminar pe tema contenciosului administrativ, în cadrul proiectului SIPOCA377.

 

Timp de două zile, peste 30 de profesioniști din administrația publică centrală și locală au dezbătut împreună cu profesori universitari din cadrul Universităţii teme precum:

 

  • Controlul cetățenilor asupra activității administrației publice - forme, conținut și consecințe juridice;

  • Recursul administrativ - instrument alternativ de soluționare a litigiilor generate de activitatea administrației publice.

 

Seminarul a fost interactiv, astfel că dezbaterile s-au concretizat într-un schimb de idei și de experiențe relevante prin necesitatea soluționării pe cale amiabilă a litigiilor apărute între administrația publică și cetățeni. Subiectele care au generat cel mai mare interes din partea participanţilor au vizat:

  • modalitățile de soluționare alternativă a litigiilor;

  • avantajele și dezavantajele utilizării acestor modalități;

  • implicațiile la nivelul autorităților și instituțiilor publice a obligativității de a răspunde la petiții și de a comunica informațiile de interes public solicitate;

  • analiza cadrului legal de reglementare a procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor administrative;

  • perspectiva comparativă la nivelul Uniunii Europene asupra importanței modalităților necontencioase de soluționare a diferendelor apărute între administrație și cetățeni.

 

Experţii din cadrul proiectului au prezentat aspecte teoretice și practice privind controlul cetățenilor asupra administrației publice prin analiza amănunțită a dreptului de petiționare, a accesului liber și neîngrădit la informațiile de interes public și a problemei transparenței în mecanismul de luare a deciziilor de la nivelul administrației publice. De asemenea, a fost evidențiată și explicată necesitatea realizării unei comparații între avantajele și dezavantajele metodelor de soluționare alternativă a litigiilor față de cele ale metodei tradiționale, constând în formularea unei acțiuni la instanța de contencios administrativ.

În acest context, au fost analizate cele două forme ale recursului administrativ (recursul grațios și recursul ierarhic), inclusiv din perspectiva instituției juridice a plângerii administrative.

Totodată, în cadrul evenimentului au fost prezentate principalele elemente ale ghidului elaborat în proiect, privind drepturile cetățenilor în raport cu administrația publică și sistemul judiciar, precum și modele propuse în vederea soluționării alternative a litigiilor administrative.

 

 

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie”, SIPOCA377, implementat de Transparency International Romania în parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi și Universitatea din Bucureşti, în perioada iulie 2018 – noiembrie 2019.

 

Proiectul SIPOCA377 este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.


Documente atasate