Transparency International România    
A A A

Servicii de consiliere juridică

Proiectul: „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție”
cod MySMIS 111830 / cod proiect: SIPOCA 377

Seminar cu tema „Rezolvarea alternativă a litigiilor de natură administrativă”, la Sibiu

  

30/09/2019

 

 

Seminar cu tema „Rezolvarea alternativă a litigiilor de natură administrativă”, la Sibiu

 

 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept a organizat , în perioada 24 - 25 iulie 2019, seminarul cu tema: „Rezolvarea alternativă a litigiilor de natură administrativă”, în cadrul proiectului SIPOCA377.

 

Pe parcursul celor două zile au prezentat şi dezbătute aspecte teoretice și practice incidente în materia soluţionării conflictelor administrative, au fost parcurse procedurile propuse şi identificate soluţii posibile. De asemenea, s-a pus accentul pe identificarea unor modalităţi concrete de soluţionare alternativă a conflictelor reglementate în diferite domenii care implică autorităţi ale administraţiei publice sau sistemul judiciar.

Seminarul a cuprins şi un modul în cadrul căruia au fost prezentate studii de caz, speţe pe marginea cărora participanţii au fost încurajaţi să realizeze o analiză a situaţiei de fapt şi de drept, iar ulterior au dezbătut pe marginea posibilităţilor de soluţionare şi au propus soluţii de rezolvare a speţelor discutate. În context, în funcţie de specificul cazului prezentat, au fost parcurşi următorii paşi: identificarea şi analizarea normelor legale aplicabile; stabilirea procedurilor de soluţionare alternativă; identificarea dificultăţilor practice existente; propunerea de soluţii posibile, cu expunerea avantajelor şi dezavantajelor soluţiilor formulate.

Totodată, în cadrul seminarului au fost prezentate principalele elemente ale ghidului elaborat în proiect, pe tema drepturilor cetățenilor în raport cu administrația publică și sistemul judiciar, precum și proceduri administrative, modele propuse în vederea soluționării alternative a litigiilor administrative.

 

Evenimentul organizat la Sibiu face parte din activitatea privind valorificarea modelelor de rezolvare alternativă a unor conflicte care pot rezulta în litigii de contencios administrative și care sunt dezvoltate în cadrul proiectului în cadrul unor ghiduri și proceduri de soluționare a plângerilor administrative, recursurilor grațioase și ierarhice.

 

Proiectul „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie” este implementat de Transparency International Romania în parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi și Universitatea din Bucureşti, în perioada iulie 2018 – noiembrie 2019.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.