Transparency International România    
A A A

Servicii de consiliere juridică

Proiectul: „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție”
cod MySMIS 111830 / cod proiect: SIPOCA 377

Anunţ: Curs de limbaj mimico–gestual organizat la Bucureşti

  

18/11/2019

În perioada 21 – 29 noiembrie 2019 se desfăşoară la Bucureşti un curs de limbaj mimico – gestual nivel iniţiere, în cadrul proiectului SIPOCA377.

Transparency International Romania oferă gratuit acest curs pentru 50 de specialişti în domeniul dreptului, personal din cadrul administraţiei publice şi sistemul judiciar, fiind vizate în special persoanele care doresc să îşi îmbunătăţească abilităţile de a lucra cu grupurile vulnerabile.

Sesiunea vine totodată în sprijinul autorităţilor publice centrale şi locale, în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în legea 448/2006. Capitolul IV Accesibilitate din legea menţionată prevede la art.61: „În vederea asigurării accesului persoanelor cu handicap la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, autorităţile publice au obligaţia:(…) f) să asigure interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual şi ai limbajului specific persoanelor cu surdocecitate.

Cursul de limbaj mimico – gestual nivel iniţiere este organizat în cadrul proiectului „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie”, cod MySMIS: 111830 / cod proiect: SIPOCA377.

 

Tematica

Tematica de curs include istoria surzilor, cultura persoanelor cu deficienţe auditive, planificarea si organizarea activităţilor, elemente de psihopedagogia deficienţelor de auz, legislaţie, codul etic al interpreţilor, limbajul dactil, limbajul mimico-gestual, gramatica limbajului mimico-gestual.

Prin acest curs de iniţiere în utilizarea limbajului mimico-gestual se are în vedere dezvoltarea unor competenţe transversale de lucru cu grupuri vulnerabile, în contextul foarte specific al asistenţei şi consilierii juridice.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să contactaţi: Andreea Stefanica, asistent proiect; office@transparency.org.ro; tel: 0316.606.000.

Proiectul „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie” este implementat de Transparency International Romania în parteneriat cu: Universitatea de Vest Timişoara, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea din Bucureşti, în perioada iulie 2018 – noiembrie 2019.

Proiectul SIPOCA377 este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020!