Transparency International România    
A A A

Servicii de consiliere juridică

Proiectul: „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție”
cod MySMIS 111830 / cod proiect: SIPOCA 377

Caravană de informare în judeţul Timiş

  

16/11/2019

La începutul lunii octombrie, Caravana de informare dedicată persoanelor din mediul rural a avut întâlniri cu cetăţeni din cinci comune din judeţul Timiş.

 

Echipa de experţi din cadrul proiectului SIPOCA377 a avut programate sesiuni de informare în comunele: Cărpiniș, Fibiș, Izvin, Herneacova şi Stanciova. Principala activitate a constat în prezentarea de informaţii relevante despre proiectul SIPOCA377, cu accent pe centrele de asistenţă juridică disponibile pentru cetăţenii care sunt victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţia publică şi sistemul judiciar.

 

De asemenea, au fost discutate teme precum: rolul centrelor de asistenţă juridică deschise în şase judeţe, prin proiectul SIPOCA377, mandatul de reprezentare al acestora; categoriile de persoane vulnerabile definite de lege.

 

Prin prezenţa în teritoriu, proiectul și-a propus să contribuie la creşterea gradului de conștientizare a asistenţei disponibile pentru cetăţeni, în special persoane aparținând grupurilor vulnerabile şi care pot fi victime ale unor nereguli sau abuzuri, în relaţia cu administrația publică şi în relaţia cu sistemul de justiţie.

 

Caravana în mediul rural este parte din proiectul „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție”, cod MySMIS: 111830 / cod proiect: SIPOCA377 implementat de Transparency International Romania în parteneriat cu: Universitatea de Vest Timișoara, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea „Babeș Bolyai”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea din București.

 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.